• Wings of Care
  • Wings of Care
  • Wings of Care
  • Wings of Care

Trainingen en Workshops

Onze kennis van zowel de operationele, vliegmedische als psychologische aspecten van de luchtvaart combineren we met praktische ervaring in de specialistische en acute geneeskunde. Dit biedt de basis om u op een aansprekende manier zowel technische als niet-technische vaardigheden eigen te maken. Centraal hierbij staat onze persoonlijke ervaring in en respekt voor het unieke werk van de (klinische) professional. Voorbeelden van onderwerpen zijn:

- Introductie Human Factors

- Leiderschap & volgerschap

- Briefing en Debriefing

- Standard Operating Procedures (SOP's) en checklists

- Trainen in een simulatie-omgeving

- Crew Resource Management (CRM)

 

Crew Resource Management (CRM): niet alleen trainen...

Teamfunctioneren is de basis voor goede en veilige patientenzorg, zowel in de eerste lijn als in een klinische setting. Omdat teamwork geen vanzelfsprekendheid is worden in de luchtvaart bemanningen in effectieve samenwerking getraind in een concept genaamd Crew Resource Management (CRM).

Helaas bestaat er, in tegenstelling tot de luchtvaart, nog geen toetsbare opleidingsstandaard voor medische CRM. Ons streven als nationaal pionier is om, gebruik makend van eigen wetenschappelijk onderzoeksresultaten en praktijkervaring, tot een nationale standaard (en herkenbaar kwaliteitskenmerk) voor medische teamcompetenties te komen.

Inmiddels hebben wij een KNMG-geaccrediteerde medische CRM-variant ontwikkeld en in de afgelopen jaren geimplementeerd op tientallen afdelingen in diverse universitaire- en opleidingsziekenhuizen. De hoog beoordeelde Wings of Care CRM-cultuurinterventie bestaat uit drie fases: de voorbereidings-, trainings-, en implementatiefase.

- In de voorbereidingsfase informeren wij u en uw team over het komende traject, en vervolgens zullen procesobservaties, een veiligheidsklimaatmeting en filmopnamen plaatsvinden.

- Tijdens de trainingsfase verzorgen wij de geaccrediteerde teamtrainingen in een compacte periode. Iedere CRM-training duurt, net zoals in de luchtvaart, 2 volle dagen en wordt gegeven in multidisciplinaire kleine groepen door 2 expert trainers. Het programma bevat lezingen, interactieve oefeningen en videofeedback van afdelingsprocedures.

- Gedurende de implementatiefase van 1 jaar begeleiden wij uw team in het borgen van de gewenste cultuurverandering.

 

Workshops

Regelmatig verzorgen wij workshops (van 1 dagdeel) voor specifieke doelgroepen. Op uw verzoek focussen we op onderwerpen als Human Factors, leiderschap, teamfunctioneren of risicomanagement in de zorg.

 

Succes

Lezing Wings of CareNa in 2011 de Publieksprijs Patientveiligheid van het Radboudumc te hebben gewonnen heeft ons CRM-project met de Intensive Care de prestigieuze IGZ ZorgVeiligPrijs 2013 gekregen! Onze klinkende resultaten krijgen regelmatig aandacht op nationaal niveau, maar ook internationaal, zoals op het 2013 IHI National Forum in Orlando, USA en de 2015 Hong Kong Hospital Authority Convention.

 

 

 

 

Wings of Care is een CRKBO-gecertificeerd onderwijsinstituut. Wij hebben een heldere interne klachtenprocedure: alle klachten worden binnen 1 week bevestigd, geregistreerd, gemeld bij de directeur en binnen 1 maand vertrouwelijk afgehandeld. Bij een onbevredigende uitkomst voor een van beide partijen kan vervolgens een onafhankelijke mediator van Dirkzwager advokaten worden ingeschakeld, wiens advies voor Wings of Care als bindend wordt beschouwd en wiens kosten worden gedeeld. Alle klachten worden bewaard. Op alle activiteiten van Wings of Care b.v. zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.