• Wings of Care
  • Wings of Care
  • Wings of Care
  • Wings of Care

Presentaties

Onze kennis van zowel de operationele, vliegmedische als psychologische aspecten van de luchtvaart combineren we met praktische ervaring in de specialistische en acute geneeskunde. Dit biedt de basis om u op een aansprekende manier kennis te laten maken met enkele principes uit de luchtvaart die de kwaliteit van uw zorg kunnen helpen verbeteren. Centraal hierbij staat onze ervaring in en respekt voor het unieke werk van de klinische professional. Voorbeelden van onderwerpen zijn:

Traumatologie

Medische aspecten van lucht- en ruimtevaart

- Operationeel Leiderschap en volgerschap

Briefing en Debriefing

- Tegenspraak

- Teamfunctioneren

- Human Factors en Crew Resource Management (CRM)

 

 

Inmiddels heeft Wings of Care honderden key note lectures verzorgd voor gerenommeerde gezelschappen in binnen- en buitenland. Deze ervaring helpt ons om ook bij u een zeer effectieve presentatie te geven, desgewenst in de Engelse, Franse of Duitse taal.

 

 

 

 

 

 

 

Wings of Care is een CRKBO-gecertificeerd onderwijsinstituut. Wij hebben een heldere interne klachtenprocedure: alle klachten worden geregistreerd, gemeld bij de directeur en binnen 1 maand behandeld. Bij een onbevredigende uitkomst voor een van beide partijen kan een onafhankelijke mediator worden ingeschakeld, wiens advies voor beide partijen als bindend wordt beschouwd en wiens kosten worden gedeeld. Op alle activiteiten van Wings of Care b.v. zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.