• Wings of Care
  • Wings of Care
  • Wings of Care
  • Wings of Care

Expertise

Expertise voor ziekenhuizen en organisaties

Wings of Care-experts treden regelmatig op als auditor en adviseur bij interdisciplinaire vraagstukken rondom kwaliteit, patiëntveiligheid en teamwork in de zorg. We profileren ons daarbij met een kritische blik en een voortvarende, discrete aanpak.

Naast persoonlijke expertise vormt effectief leiderschap en teamwork de basis voor hoogstaande en veilige patiëntenzorg. Wij kunnen u op dat gebied ondersteunen middels advisering, presentaties en trainingen. Als nationaal pionier kan Wings of Care bovendien meedenken over het implementeren van kwaliteitsverbeterende principes uit de luchtvaart in uw organisatie. Daarbij bieden wij de mogelijkheid om uw trainers op te leiden zodat u niet afhankelijk blijft van externe support. Ook ondersteunen wij simulatietrainingen.

Op nationaal niveau gebruiken we onze expertise op het gebied van patientveiligheid met publicaties, lezingen en als consulent voor diverse landelijke organisaties. Regelmatig organiseren wij landelijke symposia die de interactie tussen zorgprofessionals, managers, verzekeraars en politiek ondersteunen. Soms doen wij dit samen met partners, zoals in 2011 met het Jeroen Bosch Ziekenhuis (symposium "veiligheid en transparantie in zorg en opleiding").

 

Expertise voor lucht- en ruimtevaart

Bij een vlieger kan een aandoening of medicatie grote gevolgen hebben voor de uitvoering van zijn of haar beroep. Wij hebben ervaring in het geven van vliegmedisch advies op maat, eventueel in aanvulling op het beleid van uw huisarts of specialist.

 

 

Wij hebben een heldere interne klachtenprocedure: alle klachten worden geregistreerd, gemeld bij de directeur en binnen 1 maand behandeld. Bij een onbevredigende uitkomst voor een van beide partijen kan een onafhankelijke mediator worden ingeschakeld, wiens advies voor beide partijen als bindend wordt beschouwd. Op alle activiteiten van Wings of Care b.v. zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.