• Wings of Care
  • Wings of Care
  • Wings of Care
  • Wings of Care

Onderzoek

Al onze CRM-cultuurinterventies gaan vergezeld van wetenschappelijk onderzoek. De geanonimiseerde resultaten hiervan worden gebruikt tijdens de trainingen, voor terugkoppeling en kwaliteitsbewaking. Bovendien vormen zij de basis voor wetenschappelijke publicaties in het kader van het proefschrift van Marck Haerkens.

 

Daarnaast ondersteunt Wings of Care wetenschappelijk onderzoek van stagieres uit diverse (militaire en civiele) opleidingsinstituten.